НА ФОКУС

2 обяви за конкурси за длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ със срок за кандидатстване до 30.06.2017 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

 „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Международни изследвания в образованието и анализи“ в Център за оценяване в предучилищното и училищното образование - 2 бр.

Резултати от Международното изследване TIMSS 2015

На 30.11.2016 г. в Министерството на образованието и науката бяха представени резултатите на българските четвъртокласници от Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2015.