НА ФОКУС

Резултати от международното изследване PISA 2012

На 3.12.2013 г. в Министерството на образованието и науката бяха представени резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2012, в която България участва за четвърти път.