РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНОВАТИВНАТА ОБЛАСТ „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО“, част от PISA 2015

На 21 ноември 2017 година бяха оповестени резултатите от модул „Решаване на проблеми в сътрудничество“ (Collaborative Problem Solving) на Международната програма за оценяване на учениците PISA 2015.

През последните години PISA, а и други международни оценявания, се насочиха към оценяване на уменията за 21 век. Тези умения включват критично мислене, решаване на проблеми, самоуправление и саморегулирано учене, използване на информационни и комуникационни технологии, общуване и сътрудничество. Най-общо компетентностите, които оценява модулът на PISA 2015 „Решаване на проблеми в сътрудничество“, включват уменията, които обикновено се формират чрез проектобазираното обучение в училище – общуване, управление на конфликти, организиране на екип, постигане на консенсус и управление на напредъка.

Докладът МОДУЛЪТ НА PISA 2015 „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО“. КОНЦЕПЦИЯ И ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ  е публикуван тук.

Разсекретената задача „Ксандар“ можете да видите на http://www.oecd.org/pisa/test/. Задачата е достъпна на български език.