Екип

Директор: Неда Кристанова

Тел.: +359 2 970 56 11
Факс: +359 2 870 20 62
e-mail: n.kristanova@mon.bg

Отдел "Оценяване в предучилищното и училищното образование"

Д-р Станимир Цветков – началник–отдел (български език и литература)
Тел.: +359 2 970 56 17
e-mail: s.tzvetkov@mon.bg

Мариана Манова – гл. експерт (математика)
Тел.: +359 2 970 56 34 
e-mail: m.manova@mon.bg

Д-р Екатерина Михайлова – гл. експерт (история и цивилизации)
Тел.: +359 2 970 56 30
e-mail: e.mihaylova@mon.bg

Д-р Марияна Султанова – гл. експерт (география и икономика)
Тел.: +359 2 970 56 60
e-mail: m.sultanova@mon.bg

Кристина Тодорова – гл. експерт (чужди езици)
Тел.: +359 2 970 56 49
e-mail: kr.todorova@mon.bg

Д-р Димитрина Гергова – гл. експерт (чужди езици)
Тел.: +359 2 970 56 28
e-mail: d.gergova@mon.bg

Галя Шуманова – гл. експерт (химия и опазване на околната среда)
Тел.: +359 2 970 56 64
e-mail: g.shumanova@mon.bg

Светла Буковска – гл. експерт (биология и здравно образование)
Тел.: +359 2 970 56 45
e-mail: s.bukovska@mon.bg

Мила Иванова – гл. експерт (физика и астрономия)
Тел.: +359 2 970 56 44 
e-mail: mila.ivanova@mon.bg

Катя Минева – гл. експерт (професионално образование)
Тел.: +359 2 970 56 24
e-mail: k.mineva@mon.bg

Д-р Ива Живарова – гл. експерт (поддръжка база данни, обработка на резултати)
Тел.: +359 2 970 56 40
e-mail: i.zhivarova@mon.bg

Отдел "Международни изследвания в образованието и анализи"

Марина Мавродиева – гл. експерт (национален координатор на TIMSS, PIRLS и TALIS)
Тел.: +359 2 970 56 57
e-mail: m.mavrodieva@mon.bg

Наталия Василева – гл. експерт (национален координатор на PISA и ICCS)
Тел.: +359 2 970 56 62
e-mail: n.vassileva@mon.bg 

Теодора Попкостова – гл. експерт
Тел.: +359 2 970 56 25
e-mail: t.popkostova@mon.bg 

Отдел "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"

Николай Коцев – началник–отдел
Тел.: +359 2 970 56 55
e-mail: n.kotsev@mon.bg

Мариана Господинова – гл. експерт
Тел.: +359 2 970 56 11
e-mail: ckoko@mon.bg

Сашка Николова – гл. счетоводител
Тел.: +359 2 970 56 56
e-mail: s.nikolova@mon.bg

Янка Панева – оперативен счетоводител
Тел.: +359 2 970 56 66
e-mail: j.paneva@mon.bg