НА ФОКУС

Среща-дискусия с преподаватели по чуждоезиково обучение

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, съвместно с РИО София-град и РИО София-област, организира среща-дискусия с преподаватели по чуждоезиково обучение на тема: „Международните проекти:  важен фактор за качество на чуждоезиковото обучение”.

Среща-дискусия с преподаватели по информатика и ИТ

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, съвместно с РИО София-град, организира среща-дискусия с преподаватели по информатика и ИТ за представяне на резултатите и заключителния доклад за проведеното външно оценяване по ИТ за учениците от седми клас.

Конкурс за участие в обучение по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование"

Във връзка с изпълнението на проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", реализиран с подкрепата на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', ЦКОКО обявява два конкурса по документи:

Учебна визита за ръководни кадри от Европейския съюз в областта на образованието

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието проведе за втори път учебна визита за ръководни кадри от Европейския съюз в областта на образованието. Участваха 11 експерти и директори от 8 националности: Австрия, Белгия, Германия,  Естония, Испания, Италия, Полша и Чехия.

Външно оценяване по информационни технологии на ученици от седми клас

През последната седмица на февруари се проведе външно оценяване по информационни технологии на ученици от седми клас. Резултатите от теста и практическата задача ще бъдат публикувани до края на м.април, а заключителният доклад до края на м.май.

ПРОЦЕДУРА за избор на консултант по IDF Grant № TF 056222

ПРОЦЕДУРА за избор на консултант за Център за контрол и оценка на качеството на образованието по IDF Grant № TF 056222 за изграждане на капацитет за подобряване качеството и модернизация на системата на образованието.