НА ФОКУС

Kръгла маса за гражданското образование в българското училище

На 22 и 23 октомври 2010 г. ЦКОКО организира кръгла маса за гражданското образование в българското училище. Кръглата маса се проведе в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя.

Резултатит от Международното изследване на гражданското образование (ICCS)

Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) официално обяви резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS).

Среща-дискусия с преподаватели по чуждоезиково обучение

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, съвместно с РИО София-град и РИО София-област, организира среща-дискусия с преподаватели по чуждоезиково обучение на тема: „Международните проекти:  важен фактор за качество на чуждоезиковото обучение”.

Среща-дискусия с преподаватели по информатика и ИТ

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, съвместно с РИО София-град, организира среща-дискусия с преподаватели по информатика и ИТ за представяне на резултатите и заключителния доклад за проведеното външно оценяване по ИТ за учениците от седми клас.

Конкурс за участие в обучение по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование"

Във връзка с изпълнението на проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", реализиран с подкрепата на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', ЦКОКО обявява два конкурса по документи:

Учебна визита за ръководни кадри от Европейския съюз в областта на образованието

Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието проведе за втори път учебна визита за ръководни кадри от Европейския съюз в областта на образованието. Участваха 11 експерти и директори от 8 националности: Австрия, Белгия, Германия,  Естония, Испания, Италия, Полша и Чехия.