Международно представяне на резултатите от изследването PISA 2009

На 7 декември тази година, в 11.00 ч. в Париж, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще обяви резултатите от изследването PISA 2009. В същия ден в София ще бъде представен и доклада „Училище за утрешния ден.  Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2009”. Докладът е изготвен от Център за контрол и оценка на качеството на образованието – координатор на изследването в България.