Резултатит от Международното изследване на гражданското образование (ICCS)

Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) официално обяви резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS). Резултатите от участието на България в проекта можете да видите тук.