Резултати от Международното изследване TIMSS 2015

На 30.11.2016 г. в Министерството на образованието и науката бяха представени резултатите на българските четвъртокласници от Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2015. Националният доклад с резултатите от изследването ще бъде публикуван през месец март 2017 г.

Презентация на резултатите от изследването в България може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите може да бъде разгледан тук.