РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2016

ICCS_2016jpeg1.jpgНа 9 ноември 2017 година в Министерство на образованието и науката бяха оповестени резултатите от Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS) 2016, в което участваха повече от 94 000 ученици и 37 000 учители от 24 държави, от които 16 в Европа, 5 – в Латинска Америка, и 3 – в Азия.

Изследването се реализира от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA) съвместно с Австралийския съвет за образователни проучвания (ACER) и Лабораторията за педагогически експерименти в Университета Тре в Рим (Laboratorio Pedagogia Sperimentale). В България то се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО). Участието на страната ни в изследването е с подкрепата на Програма 'Еразъм +' на Европейския съюз.

Целта на изследването е да събере и анализира данни за познанията, уменията, нагласите, възприятията и ценностите на учениците в областта на гражданското образование.

Целевата група на ICCS са учениците на възраст около 14 години. В повечето държави, в това число и в България, това са учениците в VIII клас.  У нас изследването се проведе от 7 март до 20 април 2016 г. В него участваха 2966 ученици и 1549 учители от 147 училища.

Докладът „ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НАГЛАСИ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“ е публикуван тук.