2 обяви за конкурси за длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ със срок за кандидатстване до 30.06.2017 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

 „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Международни изследвания в образованието и анализи“ в Център за оценяване в предучилищното и училищното образование - 2 бр.

Главен експерт - предпечат, печат и обработка на тестове.docx (18.86 KB)

Главен експерт - психометрия и статистика.docx

Зявление.doc (53.5 KB)