ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана до определени лица

Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Базово усъвършенстване на текущ софтуер, обслужващ провеждането на държавни зрелостни изпити за учебна година 2016/2017 и прием в държавните и общински училища в Република Бълга