ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана до определени лица

Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Базово усъвършенстване на текущ софтуер, обслужващ провеждането на държавни зрелостни изпити за учебна година 2016/2017 и прием в държавните и общински училища в Република Бълга

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Поддръжка на сайтове за външно оценяване 2016, въвеждане на шаблони по предмети и автоматизирано оценяване на резултатите.