ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Поддръжка на сайтове за външно оценяване 2016, въвеждане на шаблони по предмети и автоматизирано оценяване на резултатите.

Обява

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Доставка на готови ястия – кетъринг във връзка с провеждане на сесия май-юни на държавни зрелостни изпити за учебна година 2014/2015