ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим на административна сграда на ЦКОКУО, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5.

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Доставка на преносими компютри

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: 
Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2013/2014 година

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: 
Осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим на административна сграда на ЦКОКУО, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5

Публична покана

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката:
Техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебна година 2012/2013 година