Изпити по български език за медицински специалисти

Съгласно Наредба №15/13.12.2005 за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България изпитът за владеене на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образованиe.

Примерна програма-конспект за самоподготовка може да изтеглите оттук.

Примерен тест за специалност Медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Дентална медицина, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Примерен тест за специалност Фармация, придружен с ключ за верните отговори можете да намерите тук.

Кандидатите трябва да подадат следните документи:                                                  

  1. Заявление по образец (изтегляне ТУК ) съгласно чл. 4 от Наредбата;
  2. Копие на валиден български документ за самоличност, ако не притежават такъв - международен паспорт;
  3. Копие на дипломата за медицинско образование заедно с приложението с оценки към нея;
  4. Други документи, удостоверяващи самоличността на кандидата, в случай че има несъответствия в имената – при необходимост – декларация за идентичност на имена, свидетелство за сключен граждански брак и пр.

Всички документи, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копието от дипломата за съответното медицинско образование заедно с приложението с оценки към него – и нотариално заверени.

Кандидатите, завършили висше образование в Република България, са длъжни да представят нотариално заверено копие на Дипломата си за съответното медицинско образование и приложението към нея.

Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия не се отнася за гражданите на държави-членки на ЕС, придобили професионална квалификация по регулирана медицинска професия в Република България. Тъй като не попадат в обхвата на цитираната Наредба, те не следва да подават заявления и да бъдат допускани до изпита. Ако желаят да специализират в страната ни, трябва да се обърнат към съответното висше училище, в което искат да бъдат регистрирани като специализанти. В този случай то трябва да установи степента на владеене на български език и специализирана терминология при условия и по ред, определени от него.

За допълнителни въпроси относно реда за установяване владеенето на български език и професионалната терминология на български език може да се обръщате към съответните висши училища, провеждащи обучение по медицински специалности, както и към Министерство на здравеопазването (контакти на МЗ: имейл: delovodstvo@mh.government.bg, тел.: 02 981 01 11, 02 93 01 152, 02 93 01 253).

Кандидатите могат да подават документите си лично, да ги изпратят по Български пощи или по куриерска фирма на адрес:

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО)

1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 2

Не се приемат документи изпратени по имейл.

Успешно издържалите изпита кандидати получават готовите си удостоверения на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“, за тяхна сметка. За целта трябва да го заявят на e-mail: ckoko@mon.bg, като изпратят следните данни: имена на получателя, входящ номер, точен адрес и телефон за връзка.

Удостоверенията, от проведения изпит на 30.04.2024 г., могат да се получават от 13.05.2024 г.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

Дата и място на провеждане на  предстоящия изпит:
 

8 юли 2024 г. (понеделник) от 09:00 часа в Национален STEM центърбул. „Драган Цанков“ 21А (карта можете да видите тук).

Kандидатите задължително трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност.

Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. до 17:00 ч.

При подаване на документи за явяване на изпита всеки кандидат получава входящ номер. Информация може да бъде предоставена и на телефон: 02/ 970 56 11, или на имейл ckoko@mon.bg.

В заявлението по образец ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте актуален телефон за връзка!

Документи, подадени след посочения краен срок, се обработват за следващата обявена изпитна дата.

Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение, имат право отново да се явят на изпит не по-рано от четири месеца след датата на предходния изпит (НАРЕДБА № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България, чл. 7, ал. 3).

Националният STEM център се намира в гр. София, бул. „Драган Цанков“  21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове. От спирката на метростанция „Жолио Кюри“ трябва да се пресече към срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на „Интерпред“), да се продължи надолу по ул. „Жолио Кюри“  до пресечката с ул. „Димитър Гичев“ и да се завие надясно. Входът е откъм ул. „Димчо Дебелянов“ № 7. GPS координати: 42.671361 23.353472.

За допълнителна информация:

тел. (02) 970 56 11, (02) 970 56 25, или на e-mail: ckoko@mon.bg