Aнализ регионално външно оценяване по професионално образование и обучение