Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: 'Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, супероценители и наблюдатели за нуждите на Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2018/2019 г.'

Уникален номер в АОП: 9085750

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9086041

Съобщение за удължаване на срока.pdf (127.95 KB)

Обява.pdf (398.49 KB)

Техническо задание.pdf (413.84 KB)

Образци на документи.doc (120.5 KB)

Договор-образец.docx (70.6 KB)

Протокол.pdf (135.07 KB)

Договор.pdf (500.43 KB)