Резултати от участието на България в област творческо мислене в PISA 2022

На 18 юни 2024 година бяха оповестени резултатите от областта „Творческо мислене“ на Международната програма за оценяване на учениците PISA 2022. Информация за резултатите на българските ученици и примерни задачи може да намерите тук.