Анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA през призмата на учебните програми, преподаването и оценяването

Посредством анализ на конкретни задачи, използвани в PISA, авторите търсят отговор на въпроса как резултатите от PISA кореспондират с обучението по природни науки и заложените стандарти в българското училище.

Прикачен файл Размер
Analiz_PISA_programi.pdf 335.76 KB