Резултати от международното изследване TALIS 2018

Публикуван е националният доклад „Предизвикателства пред преподаването и ученето“ с анализ на резултатите от Международното изследване за преподаване и учене TALIS 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). В него са разгледани следните въпроси:

  • Какви са основните цели и характеристики на изследването TALIS 2018?
  • Какви демографски промени се наблюдават за последните 10 години в популацията на прогимназиалните учители и директорите на училищата, в които те преподават?
  • Защо прогимназиалните учители са избрали учителската професия и какво ги мотивира да я практикуват?
  • В какви дейности за професионално развитие се включват и имат желание да се включват прогимназиалните учители и директорите на училищата, в които те преподават?
  • Доколко прогимназиалните учители и директорите на училища, в които те преподават, са удовлетворени от работните си условия и кои фактори оказват влияние върху работата им?
  • Какви преподавателски практики използват прогимназиалните учители в часовете си и доколко са автономни при избора им?

Националният доклад с резултатите от ТALIS 2018 може да бъде изтеглен тук.