Примерни тестови задачи от новия компонент на PISA 2015 'Решаване на проблеми в сътрудничество'