Анализ на националните стандарти и учебни програми по природни науки по отношение на компетентностния подход в PISA

По поръчка на ЦКОКУО беше изготвен сравнителен анализ на националните стандарти и учебни програми за задължителна подготовка по природни науки и компетентностите, измервани в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).