Природните науки, училището и утрешният свят. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2006