Профил на учениците с постижения на най-високите равнища в PISA 2006