Създаване на ефективна среда за преподаване и учене: Резултати от международното изследване за преподаване и учене TALIS на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие