Външно оценяване по физика и астрономия върху ядро на учебното съдържание 'Светлина'