Външно оценяване по информационни технологии в седми клас 2009: заключителен доклад