Изпити по български език за българско гражданство - Обща информация

Изпитите за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се организират и провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование на основание чл. 12, т. 5 от Закона за българското гражданство и Наредба № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

На 16 август 2024 г. ще се проведе изпит по Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация

1. Краен срок за приемане на документи 14 август 2024 г. до 17:00 ч.

2. Началото на сесията е от 13:00 ч., но според броя на кандидатите изпити могат да се провеждат на обявената дата с повече от една група. Информация за началния час за изпит на всеки кандидат и входящ номер може да получите при подаване на документите, на тел: 02 970 56 11 или на e-mail: ckoko@mon.bg.

Изпит се провежда всеки месец, като датите се публикуват на сайта на ЦОПУО: copuo.bg.

Необходими документи за участие:

Заявление по образец (изтегляне тук). Моля, декларирайте в заявлението дали пребивавате постоянно или продължително в България, като на последния ред подчертаете вярното.

Копие от документ за самоличност (заверено с "вярно с оригинала", име и фамилия на лицето и подпис).

Нотариално заверено копие от документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция, ако лицето притежава такъв документ.

Документите за кандидатстване се приемат лично (стая 209), изпратени по Български пощи или по куриерска фирма на адрес: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, п.к. 1113, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2; получател – ЦОПУО.

Не се приемат документи изпратени по имейл.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

Кандидатите трябва да се явят в деня на изпита пред входа на Национален STEM център, бул. „Драган Цанков“ 21А (карта можете да видите тук), и да носят със себе си документ за самоличност.

Национален STEM център се намира в гр. София, на бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове. От спирката на метрото „Жолио Кюри“ пресечете към срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на Интерпред), продължете надолу по ул. „Жолио Кюри“ до пресечката с ул. „Димитър Гичев“ и завийте надясно. Входът е от към ул. „Димчо Дебелянов“ № 7. GPS координати: 42.671361 23.353472

Подаването на документи и явяването на изпит е безплатно за всички кандидати.

Изпитът се осъществява под формата на тест, съдържащ 20 въпроса и се провежда в рамките на един астрономически час. Изпитът е успешно взет, ако кандидатът е отговорил правилно най-малко на 12 задачи от теста.

 

Примерни тестове с отговори:


Вариант 1.pdf (281.85 KB)

Вариант 2.pdf (295.51 KB)

Вариант 3.pdf (353.57 KB)

 

Неиздържалите изпита имат право да кандидатстват отново не по-рано от 3 месеца след предходното си явяване (Наредба № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация, чл. 6, ал.5).

Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

За допълнителна информация: тел. 02 970 56 11 или на  e-mail: ckoko@mon.bg