Изпити по български език за българско гражданство - Резултати

ИЗПИТ - 24.03.2023 г.
 

Удостоверенията могат да се получават от 30.03.2023 г.

 
Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-182/ 23.02.2023
РД-15-156/ 20.02.2023
РД-15-188/ 28.02.2023
РД-15-189/ 28.02.2023
РД-15-190/ 01.03.2023
РД-15-191/ 02.03.2023
РД-15-194/ 08.03.2023
РД-15-195/ 09.03.2023
РД-15-196/ 09.03.2023
РД-15-197/ 09.03.2023
РД-15-198/ 09.03.2023
РД-15-200/ 10.03.2023
РД-15-201/ 10.03.2023
РД-15-202/ 10.03.2023
РД-15-203/ 13.03.2023
РД-15-205/ 13.03.2023
РД-15-207/ 13.03.2023
РД-15-208/ 14.03.2023
РД-15-209/ 14.03.2023
РД-15-212/ 15.03.2023
РД-15-213/ 15.03.2023
РД-15-214/ 15.03.2023
РД-15-217/ 15.03.2023
РД-15-218/ 15.03.2023
РД-15-219/ 15.03.2023
РД-15-220/ 16.03.2023
РД-15-221/ 16.03.2023
РД-15-222/ 16.03.2023
РД-15-223/ 16.03.2023
РД-15-224/ 17.03.2023
РД-15-230/ 17.03.2023
РД-15-231/ 17.03.2023
РД-15-232/ 17.03.2023
РД-15-233/ 17.03.2023
РД-15-235/ 20.03.2023
РД-15-236/ 20.03.2023
РД-15-237/ 20.03.2023
РД-15-239/ 20.03.2023
РД-15-242/ 20.03.2023
РД-15-245/ 21.03.2023
РД-15-246/ 21.03.2023
РД-15-247/ 21.03.2023
РД-15-252/ 21.03.2023
РД-15-253/ 21.03.2023
РД-15-254/ 21.03.2023
РД-15-255/ 21.03.2023
РД-15-256/ 21.03.2023
РД-15-257/ 22.03.2023
РД-15-258/ 22.03.2023
РД-15-260/ 22.03.2023