Изпити по български език за българско гражданство - Резултати

ИЗПИТ - 12.05.2022 г.

Удостоверенията могат да се получават от 19.05.2022 г.

Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:


РД-15-255/11.04.2022
РД-15-292/19.04.2022
РД-15-293/19.04.2022
РД-15-294/20.04.2022
РД-15-295/26.04.2022
РД-15-297/28.04.2022
РД-15-299/28.04.2022
РД-15-303/04.05.2022
РД-15-305/04.05.2022
РД-15-307/04.05.2022
РД-15-308/04.05.2022
РД-15-309/04.05.2022
РД-15-311/05.05.2022
РД-15-314/09.05.2022
РД-15-315/09.05.2022
РД-15-316/09.05.2022
РД-15-317/09.05.2022
РД-15-319/10.05.2022
РД-15-321/10.05.2022
РД-15-322/10.05.2022
РД-15-323/10.05.2022
РД-15-325/10.05.2022
РД-15-326/10.05.2022
РД-15-328/10.05.2022
РД-15-329/10.05.2022