Изпити по български език за българско гражданство - Резултати

ИЗПИТ - 21.06.2024 г.
Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-424/22.04.2024
РД-15-437/26.04.2024
РД-15-448/30.04.2024
РД-15-454/02.05.2024
РД-15-474/09.05.2024
РД-15-477/15.05.2024
РД-15-478/16.05.2024
РД-15-479/17.05.2024
РД-15-484/22.05.2024
РД-15-485/22.05.2024
РД-15-488/27.05.2024
РД-15-490/27.05.2024
РД-15-491/28.05.2024
РД-15-492/28.05.2024
РД-15-493/28.05.2024
РД-15-497/30.05.2024
РД-15-498/30.05.2024
РД-15-500/31.05.2024
РД-15-501/31.05.2024
РД-15-502/31.05.2024
РД-15-503/31.05.2024
РД-15-504/31.05.2024
РД-15-505/31.05.2024
РД-15-507/04.06.2024
РД-15-508/04.06.2024
РД-15-510/04.06.2024
РД-15-511/04.06.2024
РД-15-512/05.06.2024
РД-15-513/05.06.2024
РД-15-514/05.06.2024
РД-15-516/07.06.2024
РД-15-517/07.06.2024
РД-15-518/07.06.2024
РД-15-522/10.06.2024
РД-15-523/10.06.2024
РД-15-525/10.06.2024
РД-15-526/10.06.2024
РД-15-529/10.06.2024
РД-15-530/11.06.2024
РД-15-532/11.06.2024
РД-15-533/11.06.2024
РД-15-534/11.06.2024
РД-15-535/11.06.2024
РД-15-536/11.06.2024
РД-15-538/12.06.2024
РД-15-540/12.06.2024
РД-15-541/12.06.2024
РД-15-542/12.06.2024
РД-15-543/12.06.2024
РД-15-544/13.06.2024
РД-15-545/13.06.2024
РД-15-548/14.06.2024
РД-15-549/14.06.2024
РД-15-552/17.06.2024
РД-15-554/17.06.2024
РД-15-555/17.06.2024
РД-15-557/17.06.2024
РД-15-559/17.06.2024
РД-15-562/17.06.2024
РД-15-563/17.06.2024
РД-15-564/17.06.2024
РД-15-565/18.06.2024
РД-15-566/18.06.2024
РД-15-569/18.06.2024
РД-15-574/19.06.2024
РД-15-577/19.06.2024
РД-15-578/19.06.2024