Изпити по български език за българско гражданство - Резултати

ИЗПИТ - 24.11.2022 г.
 

Удостоверенията могат да се получават от 01.12.2022 г.

Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-800/ 27.10.2022
РД-15-790/ 25.10.2022
РД-15-804/ 31.10.2022
РД-15-805/ 01.11.2022
РД-15-806/ 02.11.2022
РД-15-813/ 10.11.2022
РД-15-814/ 10.11.2022
РД-15-815/ 10.11.2022
РД-15-816/ 10.11.2022
РД-15-817/ 10.11.2022
РД-15-818/ 10.11.2022
РД-15-819/ 10.11.2022
РД-15-821/ 11.11.2022
РД-15-822/ 11.11.2022
РД-15-823/ 11.11.2022
РД-15-824/ 14.11.2022
РД-15-825/ 14.11.2022
РД-15-826/ 14.11.2022
РД-15-828/ 14.11.2022
РД-15-831/ 16.11.2022
РД-15-833/ 16.11.2022
РД-15-834/ 16.11.2022
РД-15-835/ 16.11.2022
РД-15-836/ 16.11.2022
РД-15-837/ 16.11.2022
РД-15-839/ 17.11.2022
РД-15-840/ 17.11.2022
РД-15-842/ 18.11.2022
РД-15-843/ 18.11.2022
РД-15-844/ 18.11.2022
РД-15-845/ 18.11.2022
РД-15-849/ 21.11.2022
РД-15-850/ 21.11.2022
РД-15-852/ 21.11.2022
РД-15-853/ 21.11.2022
РД-15-854/ 21.11.2022
РД-15-855/ 22.11.2022
РД-15-856/ 22.11.2022
РД-15-858/ 22.11.2022
РД-15-859/ 22.11.2022
РД-15-862/ 22.11.2022