Изпити по български език за българско гражданство - Резултати

ИЗПИТ - 23.02.2024 г.
Получаването на готови удостоверения от проведени изпити става на място в ЦОПУО (стая 209) или по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-93/ 25.01.2024
РД-15-106/ 31.01.2024
РД-15-114/ 01.02.2024
РД-15-117/ 02.02.2024
РД-15-125/ 06.02.2024
РД-15-128/ 06.02.2024
РД-15-129/ 06.02.2024
РД-15-130/ 06.02.2024
РД-15-135/ 07.02.2024
РД-15-137/ 07.02.2024
РД-15-138/ 07.02.2024
РД-15-139/ 07.02.2024
РД-15-140/ 08.02.2024
РД-15-141/ 08.02.2024
РД-15-142/ 08.02.2024
РД-15-143/ 08.02.2024
РД-15-144/ 09.02.2024
РД-15-145/ 09.02.2024
РД-15-146/ 09.02.2024
РД-15-147/ 09.02.2024
РД-15-149/ 12.02.2024
РД-15-151/ 12.02.2024
РД-15-153/ 13.02.2024
РД-15-154/ 13.02.2024
РД-15-155/ 13.02.2024
РД-15-156/ 13.02.2024
РД-15-157/ 13.02.2024
РД-15-158/ 14.02.2024
РД-15-159/ 14.02.2024
РД-15-161/ 14.02.2024
РД-15-162/ 14.02.2024
РД-15-163/ 14.02.2024
РД-15-164/ 14.02.2024
РД-15-165/ 14.02.2024
РД-15-168/ 15.02.2024
РД-15-170/ 15.02.2024
РД-15-171/ 15.02.2024
РД-15-173/ 16.02.2024
РД-15-174/ 16.02.2024
РД-15-175/ 16.02.2024
РД-15-176/ 16.02.2024
РД-15-177/ 16.02.2024
РД-15-178/ 16.02.2024
РД-15-179/ 16.02.2024
РД-15-180/ 16.02.2024
РД-15-181/ 16.02.2024
РД-15-182/ 16.02.2024
РД-15-183/ 16.02.2024
РД-15-188/ 19.02.2024
РД-15-189/ 19.02.2024
РД-15-191/ 19.02.2024
РД-15-192/ 19.02.2024
РД-15-194/ 19.02.2024
РД-15-196/ 19.02.2024
РД-15-197/ 19.02.2024
РД-15-199/ 19.02.2024
РД-15-200/ 19.02.2024
РД-15-201/ 19.02.2024
РД-15-204/ 20.02.2024
РД-15-205/ 20.02.2024
РД-15-207/ 20.02.2024
РД-15-211/ 20.02.2024
РД-15-216/ 20.02.2024
РД-15-217/ 20.02.2024
РД-15-218/ 21.02.2024
РД-15-220/ 21.02.2024
РД-15-221/ 21.02.2024
РД-15-222/ 21.02.2024
РД-15-223/ 21.02.2024
РД-15-224/ 21.02.2024
РД-15-225/ 21.02.2024
РД-15-226/ 21.02.2024