Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Кратко представяне на изследването

Международно изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас е може би най-авторитетното проучване в света, което отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света.

PIRLS се реализира от Международния център TIMSS & PIRLS към Бостън Колидж, САЩ (TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, USA) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA).

От 2001 г. изследването се провежда на всеки пет години, като България участва в него от самото начало. Извадката за всяка страна е изготвена от статистическия институт на Канада (Statistics Canada) и е представителна на национално и международно ниво. За целите на изследването са разработени тестови книжки за учениците и въпросници на учениците, родителите, учителите и директорите на избраните за участие училища.

PIRLS измерва способностите на учениците от 4. клас да разбират съдържанието на различни текстове като използват набор от когнитивни процеси. Изследването се фокусира върху двете основни цели при четенето на учениците в и извън училище:

  • Четене с разбиране (художествени текстове);
  • Извличане и използване на информация (научно-популярни текстове).

Тези цели определят избора на текстовете, които да се включат в изследването. За всяка цел има определени четири различни когнитивни процеса, като всеки въпрос е изготвен да извлича и оценява само един от тях:

  • Търсене и извличане на определена информация;
  • Извеждане на преки заключения;
  • Интерпретиране и обобщаване на идеи и информация;
  • Анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста.

 

Участие на България в PIRLS 2021

Участието на България в PIRLS 2021 се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката.

България участва в изследването за пети пореден път, заедно с около 60 страни от целия свят.

Пилотната фаза на PIRLS 2021 трябваше да се проведе през месец март 2020 г. с около 1400 ученици от 29 училища в страната. Предвид ситуацията с пандемията от COVID-19, пилотното изследване се отложи и се проведе в периода септември-октомври 2020 г. с около 500 петокласници в 11 от предварително избраните за участие училища.

Основното изследване PIRLS 2021 се проведе през месеците март-април 2021 г. с 4043 четвъртокласници от 151 училища в страната.

Международните резултати от изследването бяха публикувани на 16.05.2023 г. Националният доклад с резултатите за България от PIRLS 2021 ще бъде публикуван в края на 2023 г.

Брошура на английски за изследването PIRLS 2021 може да изтеглите от тук.

Декларация за защита на данните, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 на ЕС, може да разгледате тук.

 

Резултати от PIRLS 2021

Представяне на резултатите от PIRLS 2021 в България може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от PIRLS 2021 може да разгледате тук.

 

Резултати от PIRLS 2016

Международният доклад от PIRLS 2016 може да разгледате тук.

Информационният пакет, съдържащ текстове от PIRLS 2016 със задачите към тях и ръководствата за оценяване, може да изтеглите от тук.

Националният доклад с резултатите, изводите и заключенията от анализа на данните за България от PIRLS 2016 може да изтеглите от тук.

 

Резултати от PIRLS 2011

На 11.12.2012 г. беше официалното представяне на резултатите от изследването. Повече информация може да намерите тук.

Международният доклад за PIRLS 2011 може да разгледате тук.

Примерни текстове от PIRLS 2011 със задачите към тях и ръководствата за оценяване, може да изтеглите от тук.

 

 

За повече информация

 

Марина Мавродиева, координатор на PIRLS

телефон: 02 9705657

e-mail: m.mavrodieva@mon.bg