Резултати от Международното изследване PIRLS 2021

Резултатите от Международното изследване на уменията за четене на учениците от 4. клас  PIRLS 2021 на Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) бяха публикувани на 16.05.2023 г. Представянето на международните резултати може да бъде разгледано тук.

Представяне на резултатите от PIRLS 2021 в България може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от PIRLS 2021 може да разгледате тук.

Националният доклад с резултатите от PIRLS 2021 на българските ученици от 4. клас по математика и по природни науки ще бъде публикуван в края на 2023 г. и ще включва вторичен анализ на данните за България.