Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

В съответствие с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяването на извънредно  положение,  препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, съобщаваме следното документи за участие в процедурата ще се приемат на място само на 23 март 2020 г. от 9:30 до 16:30 ч.

Име на поръчката: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на
право на ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“

Уникален номер в АОП: 9097099

Обява.pdf (365.65 KB)

Техническа спецификация.pdf (481.14 KB)

Образци на документи.doc (219.5 KB)

Протокол.pdf (188.52 KB)

Договор.pdf (674.22 KB)