Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката: „Разсекретяване на изпитни работи и обобщаване на резултатите от Национално външно оценяване (НВО) след VII клас и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) на учебна година 2018/2019 г., вкл. предоставяне на среда за разсекретяване на изпитни работи и обобщаване по предмети, агрегиране и експорт, извеждане на резултатите с възможност за търсене по име на ученик, както и обобщени справки за изпитните резултати според заложени критерии.“

Уникален номер в АОП: 9085804

Уникален номер в АОП за удължаване на срока: 9086120

Съобщение за удължаване на срока.pdf (56.33 KB)

Обява.pdf (395.6 KB)

Техническа спецификация.pdf (514.39 KB)

Образци на документи.doc (130 KB)

Образец на договор.docx (71.1 KB)

Протокол.pdf (142.27 KB)

Договор.pdf (418.35 KB)