Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката: 
„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на административна сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“.


Уникален номер в АОП: 9079252

Съобщение за удължаване на срока в АОП: 9079368

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти в АОП: 9079859

Съобщение за удължаване на срока.pdf (103.94 KB)

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти.pdf (101.55 KB)Документация:

Обява.pdf (248.75 KB)

Техническо задание.docx (15.27 KB)

Образци.doc (229.5 KB)

Протокол.pdf (305.42 KB)

Договор.pdf (5.58 MB)