Събиране на оферти с обява

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката: 
„Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г.”


Уникален номер в АОП: 9074045


Съобщение за удължаване на срока.pdf (326.34 KB)


Документация:

Обява.pdf (2.67 MB)

Документация.pdf (874.75 KB)

Образци.docx (55.22 KB)

Протокол.pdf (145.76 KB)

Договор.pdf (328.96 KB)