Изследване на оценката и отношението на учениците от 12. клас на професионалните училища и усвоени ключови компетентности в процеса на обучението по професии/специалности с икономическа насоченост.