Изследване на усвоените ключови компетентности на учениците от 11. клас на професионалните училища