Aнализ на резултатите от изследване на усвоените ключови компетентности на учениците от 11 клас на професионалните училища