EUfolio

               

Кратко представяне на проекта

EUfolio - Електронно портфолио в европейските класни стаи е проект, финансиран от Европейската комисия по програма "Учене през целия живот" (KA1 – Изпълнение на европейските стратегически цели в образоването и обучението).

Идеята за проекта EUfolio възниква в работна група "ИКТ и образование", създадена по програма "Образование и обучение 2020", в която са представени 24 министерства на образованието. Представители от Ирландия, Литва, Словения, Кипър и България се обединяват от общ интерес, свързан с въвеждането на електронното портфолио (еПортфолио) като част от образователната политика в областта на ИКТ на национално ниво.

Проектът ще разработи и реализира пилотно модели на еПортфолио, които да популяризират и да подпомогнат въвеждането на иновативни образователни методики чрез използването на ИКТ в цяла Европа. Прилагането на еПортфолио има потенциал да бъде ключов катализатор за интегрирането на ИКТ в процеса на преподаване и учене в националните образователни системи.

Цели на EUfolio

 • Да изготви систематичен анализ за действащите политики и практики при използването на еПортфолио в образованието, който включва оценяването на учениците, планирането на ученето и професионалното развитие на учителите.
 • Да разработи приложими модели на еПортофолио, които да се използват в преподаването, ученето и оценяването.
 • Да реализира пилотни изследвания в различен контекст и с различен подход на международно равнище.
 • Да изведе "добри практики" за разширяване използването на ИКТ (специално чрез използването на еПортфолио) в преподаването, ученето и оценяването.
 • Да посочи примери за ефективни методи на еПортфолио в преподаването и ученето, както и да популяризира стратегии за използването им, устойчивото им развитие и управление.

Партньори по проекта

Консорциумът на EUfolio обхваща 14 екипа от 7 европейски държави (Ирландия, Австрия, Кипър, Словения, Литва, България и Испания), като включва образователни експерти, изследователи, учители и ИТ специалисти от следните организации:

Департамент по образование и умения (DES), Ирландия

 • H2 Learning, Ирландия
 • Дунавски университет Кремс, Австрия
 • Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, България
 • Кипърски педагогически институт, Кипър
 • Microsoft Ireland Operations Ltd., Ирландия
 • Национален съвет за учебна програма и оценяване, Ирландия
 • Държавна изпитна комисия, Ирландия
 • Дъблински западен образователен център (DWEC), Ирландия
 • Център за информационни технологии в образованието (CITE), Литва
 • Министерство на образованието, науката, културата и спорта, Словения
 • Национален образователен институт, Словения
 • Образователен изследователски институт, Словения
 • Регионално министерство на образованието, Галиция, Испания

 

Откриваща среща по проекта в Дъблин, Ирландия

Заключителна конференция по проекта

Международната еПортфолио конференция се проведе на 22.04.2015 г. в Dublin Castle, Дъблин, Ирландия. В нея взеха участие утвърдени експерти в информационните технологии в образованието като Prof. Val Klenowski от Queensland University of Technology, Брисбейн, Австралия, Dr. Klaus Himpsl-Gutermann от University of Teacher Education, Виена, Австрия и Mario Roccaro от Европейската комисия, координиращ програмата Digital and Online Learning (DOL). В конференцията се включи и г-жа Jan O"Sullivan, Министър на образованието на Ирландия. От българска страна в конференцията взеха участие г-жа Силвия Кънчева, държавен експерт Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ и г-жа Неда Кристанова, директор на ЦКОКУО.

Заключителна конференция по проекта в Дъблин, Ирландия

Материали и резултати от проекта

Брошура на български език за проекта EUfolio може да свалите от тук.

Брошура на английски за проекта EUfolio може да свалите от тук.

Преглед на съществуващите политики и практики за работа с еПортфолио може да свалите от тук.

Наръчник за образователните власти за приложение на електронното портфолио може да свалите от тук.