TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Кратко представяне на изследването

Международното изследване на уменията по математика и природни науки  на учениците от 4. клас (TIMSS) e подкрепено от Международната асоциация за оценяване на  постиженията в образованието (IEA) и е сред най-авторитетните проучвания в света.  TIMSS отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в повече от 60 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. От 1995 г. то се провежда на всеки четири години, като обхваща учениците от 4. клас и от 8. клас.
a

TIMSS събира, анализира и представя международно сравними данни и резултати, даващи възможност на страните, участвали в изследването:

  • Да наблюдават и сравняват ефективността на националните образователни системи в международен контекст;
  • Да използват международната база данни, за да анализират факторите, необходими за постигането на високи резултати по математика и природни науки;
  • Да оценяват напредъка в постиженията на учениците по математика и природни науки между отделните цикли на изследването както на международно, така и на национално ниво;
  • Да откриват проблемните области и да предложат възможни политики за подобряването им;
  • Да анализират пропуските в постиженията на учениците по математика и природни науки и да търсят равен достъп до качествено образование за всички социални или малцинствени групи;
  • Да изследват постиженията по математика и природни науки в края на началния и прогимназиалния етап на образование.

a

Участие на България в TIMSS 2023

Участието на България в TIMSS 2023 се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката.

България участва в изследването в 4. клас за трети пореден път, заедно с близо 60 страни от целия свят.

Пилотната фаза на TIMSS 2023 се проведе в периода 11 – 29 април 2022 г. като онлайн компютърно базирано оценяване на около 1300 ученици от 4. клас от 33 училища.

Основното изследване TIMSS 2023 ще се проведе с около 5000 четвъртокласници от над 150 училища от България.

Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2024 година.

Брошура на английски за изследването TIMSS 2023 може да изтеглите от тук.

Декларация за защита на данните, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 на ЕС, може да разгледате тук.

 

Участие на България в TIMSS 2019

Участието на България в TIMSS се координира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката.

През 2007 година България участва в изследването в 8. клас. През 2019 година страната ни за втори път (след 2015 година) участва в изследването при четвъртокласниците.

В пилотната фаза на TIMSS 2019, проведена през април 2018 г. участваха около 1300 ученици в 4. клас от 34 училища.

Основното изследване TIMSS 2019 се проведе през април 2019 г. В него участваха 4268 ученици от 151 училища от България.

Международните резултати от изследването бяха публикувани на 8.12.2020 г. Националният доклад с резултатите за България от TIMSS 2019 ще бъде публикуван през 2021 г.

а

Резултати от ТIMSS 2019

Информационен пакет, включващ подробно представяне на съдържателните области, които TIMSS 2019 изследва и примерни тестови задачи може да изтеглите тук.

Представяне на резултатите от TIMSS 2019 в България може да изтеглите тук.

Примерни задачи от изследването TIMSS 2019 може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от TIMSS 2019 може да разгледате тук.

a

Резултати от ТIMSS 2015

Информационен пакет, включващ подробно представяне на съдържателните области, които TIMSS 2015 изследва и примерни тестови задачи може да изтеглите тук.

Националният доклад с резултатите от TIMSS 2015 може да бъде изтеглен тук.

Презентация на резултатите от TIMSS 2015 в България може да изтеглите тук.

Международният доклад с резултатите от TIMSS 2015 може да бъде разгледан тук.

a

За повече информация

Марина Мавродиева, координатор на TIMSS

телефон: 02 9705657

e-mail: m.mavrodieva@mon.bg