Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл 'Философия' в IX - XI клас

Анализ на резултатите от проучване на оценяването по предметен цикъл 'Философия' в IX - XI клас.pdf (1.75 MB)

Анализът представя резултатите от изследване на оценяването по предметен цикъл 'Философия', проведено сред учителите по философия в София. Изследването е осъществено от експерти в ЦОПУО и РУО - София-град, и преподаватели във Философския факултет на СУ 'Св. Климент Охридски'.