Нови анализи, разработени с данните от изследването PISA 2015, върху основната оценявана област – природни науки.