Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието започва проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”. Проектът, който стартира септември 2021 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани. Той е с продължителност 18 месеца и е на стойност €79,265.25 . 

Целта на проекта е да даде цялостна картина за уменията по медийна грамотност (МГ) на гимназистите и да подготви учителите за развитие на нужните умения на младежите. Подробна информация можете да видите тук.