Резултати от PISA 2018 - модул Global Competence

На 22.10.2020 г. официално бяха представени резултатите от оценяването на допълнителния модул в PISA 2018 - Global Competence, оценяващ компетентностите на учениците да се справят с предизвикателствата в един сложен, разнообразен и непрекъснато променящ се свят. Повече информация може да намерите тук.

Модулът се състои и от когнитивна част и контекстуални въпросници. България не участва в провеждането на когнитивната част на този допълнителен модул и нашите ученици не са решавали тестовите задачи. Публикуваните данни за България са само от отговорите във въпросниците за ученика и училището, които се попълват от всеки ученик и от директора на училището.