Международно изследване на уменията за четене на учениците от IV клас PIRLS 2016

На 5 декември 2017 година в Министерство на образованието и науката бяха оповестени резултатите от Международното изследване на уменията за четене на учениците от IV клас. Изследването отчита тенденциите в постиженията им и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни. Провежда се на всеки 5 години от 2001 година, като досега България участва във всеки цикъл. Разработва се от IEA.

PIRLS измерва способностите на учениците от IV клас да разбират съдържанието на различни текстове като използват набор от когнитивни процеси. Изследването се фокусира върху двете основни цели при четенето на учениците в и извън училище:

  • Четене с разбиране (художествени текстове);
  • Извличане и използване на информация (научно-популярни текстове).

Допълнително се събира контекстуална информация от родителите на учениците, учителите и директорите на училищата.

Участват 50 държави. Средeн резултат за участващите държави – 500 точки. Резултатът на България е много над средното и е 552 точки. Това е най-доброто представяне на нашите четвъртокласници от 2001 година. Нашите резултати са в групата на Литва, Швеция, Унгария, САЩ, Латвия и Дания. В сравнение с предния етап, проведен 2011 г., сме повишили средния си резултат с 20 т. С най-висок среден резултат са учениците на Русия с 581 точки, с най-нисък на Южна Африка с 319 точки.

Презентацията от представянето може да видите тук.

Публикуваме и три разсекретени текста и задачите към тях, решавани от участващите в изследването ученици през 2016 година. Освен текстовете, в него са включени и указанията за оценяване, което дава възможност на началните учители да го използват в ежедневната си работа. Изтеглете ги тук.

Международният доклад на английски език е публикуван на http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/

Енциклопедията, съдържаща характеристиките на образователните системи на страните, на английски език е публикувана на: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/.

Националният доклад с резултатите, изводите и заключенията от анализа на данните за България от PIRLS 2016 може да намерите тук.