Учебна визита „Формиране на ключови компетентности по математика и природни науки в средното училище”

През март 2012 г. за втора поредна година Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) беше домакин на учебна визита по програмата на Европейската комисия за учене през целия живот, която дава възможност на хората на всички етапи от живота си да вземат участие в споделяне на образователни практики и подпомага развитието на образованието и обучението в Европа. Темата на визитата е „Българският училищен опит във формирането и развитието на ключови компетентности по математика и природни науки”. Групата включваше 11 участници от Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Турция и Великобритания.

За четирите дни на визитата гостите  наблюдаваха уроци, презентации, подготвени от ученици и учители, срещнаха се с преподаватели от Факултета по математика и информатика и Факултета по химия и фармация на Софийския университет, които подготвят бъдещи учители и разговаряха с експертите в ЦКОКУО. Те научиха за добрия опит на страната ни, както и за предизвикателствата, пред които сме изправени.

Особено впечатлени останаха от дългогодишната ни традиция в подготовката на талантливи деца за състезания и олимпиади и от богатата ни колекция от медали. Но също така установиха, че това не е масова практика и в българските училища все още се преподава предимно по традиционния начин. Това обяснява и сравнително незадоволителното представяне на 15-годишните български ученици в международното оценяване PISA, чрез което се проверява научната им грамотност и способността им да използват научен подход при решаване на реални проблеми. Нашите ученици трудно се справят със задачи, които изискват използване на научни доказателства. Това показва, че обучението по природни науки в българското училище все още е предимно насочено към даване на теоретични знания и не дава достатъчно възможности за практическа работа.

Дискусиите в групата излязоха извън рамките на българския пример и групата обсъди редица общи за всички страни-участнички проблеми и добри практики. Повече информация може да се намери в груповия доклад и статията, която един от участниците във визитата г-н Ед Уолш, публикува в английското списание „Education in science”.

Публикуваме груповия доклад, както и фотосесия на участниците във визитата.