PISA 2012 Основно изследване

През периода 2.04.2012 - 11.05.2012 г. ЦКОКУО провежда основното изследване на настоящия етап на Програмата за международно оценяване на учениците - PISA 2012. В него участват около 5 200 ученици от 189 училища в цялата страна. Наред с традиционното тестиране върху тестова книжка и въпросник, българските ученици участват и в компютърно-базирано оценяване.

Националните доклади от предходните етапи на изследването - PISA 2006 и 2009 - са публикувани на сайта на ЦКОКУО в рубриката Публикации - Доклади. Те съдържат анализ на образователните постижения на учениците и основните изводи за ефективността на тяхната подготовка. Освен това, в докладите са представени задачи по четене, математика и природни науки, използвани в PISA и публикувани с разрешението на Консорциума на проекта.