Покана за събиране на оферти за закупуване на пакети статистически програми

Във връзка с проекта 'Разработване на система за оценка на качеството на средното образование', на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование отправя покана за събиране на оферти за закупуване на пакети статистически програми.
За повече информация изтеглете приложения документ.