ckoko https://www.copuo.bg/ bg Резултати от участието на българските ученици в PISA 2022 https://www.copuo.bg/category/71/node/726 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Резултати от участието на българските ученици в PISA 2022</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ckoko</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-12-05T11:23:44+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 12/05/2023 - 13:23</span> Tue, 05 Dec 2023 11:23:44 +0000 ckoko 726 at https://www.copuo.bg PISA 2025 - рамка на изследването по природни науки https://www.copuo.bg/category/71/node/723 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">PISA 2025 - рамка на изследването по природни науки</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ckoko</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-10-05T09:14:03+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 10/05/2023 - 12:14</span> Thu, 05 Oct 2023 09:14:03 +0000 ckoko 723 at https://www.copuo.bg Резултати от Международното изследване PIRLS 2021 https://www.copuo.bg/category/71/node/721 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Резултати от Международното изследване PIRLS 2021</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/4" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ckoko</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-05-19T08:50:49+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пет., 05/19/2023 - 11:50</span> Fri, 19 May 2023 08:50:49 +0000 ckoko 721 at https://www.copuo.bg Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците https://www.copuo.bg/category/71/node/587 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-11-15T11:42:04+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 11/15/2021 - 13:42</span> Mon, 15 Nov 2021 11:42:04 +0000 admin 587 at https://www.copuo.bg Резултати от PISA 2018 - модул Global Competence https://www.copuo.bg/category/71/node/586 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Резултати от PISA 2018 - модул Global Competence</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-22T16:26:36+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 10/22/2020 - 19:26</span> Thu, 22 Oct 2020 16:26:36 +0000 admin 586 at https://www.copuo.bg PISA 2022 - рамка на изследването по математика https://www.copuo.bg/category/71/node/585 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">PISA 2022 - рамка на изследването по математика</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-12-04T15:58:33+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 12/04/2019 - 17:58</span> Wed, 04 Dec 2019 15:58:33 +0000 admin 585 at https://www.copuo.bg Резултати от участието на България в PISA 2018 https://www.copuo.bg/category/71/node/584 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Резултати от участието на България в PISA 2018</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-12-03T15:23:17+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 12/03/2019 - 17:23</span> Tue, 03 Dec 2019 15:23:17 +0000 admin 584 at https://www.copuo.bg Международно изследване на уменията за четене на учениците от IV клас PIRLS 2016 https://www.copuo.bg/category/71/node/583 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Международно изследване на уменията за четене на учениците от IV клас PIRLS 2016</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-12-11T14:54:28+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 12/11/2017 - 16:54</span> Mon, 11 Dec 2017 14:54:28 +0000 admin 583 at https://www.copuo.bg РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНОВАТИВНАТА ОБЛАСТ „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО“, част от PISA 2015 https://www.copuo.bg/category/71/node/582 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНОВАТИВНАТА ОБЛАСТ „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО“, част от PISA 2015</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-12-05T15:13:35+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 12/05/2017 - 17:13</span> Tue, 05 Dec 2017 15:13:35 +0000 admin 582 at https://www.copuo.bg РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2016 https://www.copuo.bg/category/71/node/702 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ICCS 2016</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-04-06T15:10:33+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 04/06/2022 - 18:10</span> Wed, 06 Apr 2022 15:10:33 +0000 admin 702 at https://www.copuo.bg