Изпити по български език за българско гражданство

Резултати

ИЗПИТ - 26.10.2018 г.

КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА СА СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

РД-15-546/28.09.2018
РД-15-548/01.10.2018
РД-15-549/02.10.2018
РД-15-550/02.10.2018
РД-15-553/05.10.2018
РД-15-554/08.10.2018
РД-15-555/08.10.2018
РД-15-556/08.10.2018
РД-15-558/10.10.2018
РД-15-559/10.10.2018
РД-15-560/10.10.2018
РД-15-562/10.10.2018
РД-15-563/10.10.2018
РД-15-564/10.10.2018
РД-15-566/11.10.2018
РД-15-567/11.10.2018
РД-15-568/11.10.2018
РД-15-569/11.10.2018
РД-15-570/11.10.2018
РД-15-571/12.10.2018
РД-15-574/15.10.2018
РД-15-579/15.10.2018
РД-15-584/15.10.2018
РД-15-587/16.10.2018
РД-15-589/16.10.2018
РД-15-590/16.10.2018
РД-15-592/16.10.2018
РД-15-596/17.10.2018
РД-15-597/17.10.2018
РД-15-599/18.10.2018
РД-15-600/18.10.2018
РД-15-601/18.10.2018
РД-15-609/19.10.2018
РД-15-610/19.10.2018
РД-15-611/22.10.2018
РД-15-612/22.10.2018
РД-15-613/22.10.2018
РД-15-614/22.10.2018
РД-15-617/22.10.2018
РД-15-618/22.10.2018
РД-15-619/22.10.2018
РД-15-621/22.10.2018
РД-15-622/22.10.2018
РД-15-623/23.10.2018
РД-15-627/23.10.2018
РД-15-629/23.10.2018
РД-15-630/23.10.2018
РД-15-631/23.10.2018
РД-15-633/24.10.2018
РД-15-634/24.10.2018
РД-15-635/24.10.2018
РД-15-636/25.10.2018
РД-15-637/25.10.2018
РД-15-641/25.10.2018
РД-15-642/25.10.2018

Удостоверенията могат да се получават от 09.11.2018 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още